JÁTÉKSZABÁLYZAT


A FaXuniL Internetszolgáltató és Informatikai Kft. játékot hirdet a Facebook oldalán az oldal felhasználói számára, "GLUTÉNÉRZÉKENY.HU KVÍZ 9" címmel.


A játék időtartama:
2016. május 12. - 2016. május 28.

Sorsolás:
2016. május 29.

Eredményhirdetés:
2016. május 29.

A játék menete, nyeremények:
A játék egy öt kérdéses kvíz. A helyes megfejtők között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:


Kik vehetnek részt a játékban?
A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik csatlakoztak a glutenerzekeny.hu Facebook oldalhoz.

Nyeremények átvétele:
A nyerteseket e-mailben értesítjük és az átvétel módjáról is e-mailben tájékoztatjuk.
A nyertesek névsorát a játék végén interneten is közétesszük. A nyereményekért az e-mail értesítést követő 2 héten belül lehet jelentkezni. A nyeremények átvételi helye , (ha az értesítésben kifejezetten más nem szerepel) az ország több pontján (Budapest, Miskolc, Baja, Debrecen, Pécs, Szeged, Zalaegerszeg) lévő Mester Család Diétázók bolthálózatának egyike lehet. Az át nem vett nyereményeket az e-mail értesítés után 4 héttel újrasorsoljuk!
A Pálmai cukrászda által felajánlott torta a Pálmai Cukrászda budapesti üzletében vehető át.

A Drop gluténmentes étterem 6000 Ft-os éttermi fogyasztása készpénzre nem váltható és a budapesti Drop Étteremben váltható be. Amennyiben a fogyasztás értéke több mint 6.000 Ft a vendégnek a külnbözetet kell kifizetnie. Kisebb értékű fogyasztás sem váltható a külnbözet készpénzre.
A nyeremény átvételének pontos feltételeiről a nyertesek emailben kapnak tájékoztatást. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a FaXuniL Internetszolgáltató és Informatikai Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

Személyes adatok kezelése:
A játékban való részvételhez a felhasználó egyes Facebook-on megadott adataira van szükség, mely adatok az alkalmazás engedélyezésére való felszólítás előtt részletezve vannak a felhasználó előtt. A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a FaXuniL Internetszolgáltató és Informatikai Kft. a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a FaXuniL Internetszolgáltató és Informatikai Kft. ezen információkat nem adja tovább. A FaXuniL Internetszolgáltató és Informatikai Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

Egyéb kérdésed van?
Írj email-t a kviz@glutenerzekeny.hu címre!

A játékszabályokat be nem tartó játékosok, illetve a hamis profilok kizárásra kerülnek.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény rendelkezéseinek értelmében a nyilvános pályázatok díjai személyi jövedelemadó-kötelesek lehetnek. Az elnyert díj után az adóelőleg megállapítása, megfizetése a győztes felelőssége.

A FaXuniL Internetszolgáltató és Informatikai Kft. fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.


Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a FaXuniL Internetszolgáltató és Informatikai Kft. kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.


This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook. You are providing information to FaXuniL Internetszolgáltató és Informatikai Kft. and not to Facebook.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató általános érvényességű, melyben az adatkezelő személyére vonatkozó információk az adatkezelő (a továbbiakban a Szervező) által közzétett alkalmazás mindenkori játékszabályzatában kerültek részletezésre.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 20. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk az érintettet, hogy jelen adatkezelés hozzájáruláson alapul.

A jelen adatkezelés célja:
A Szervező Facebook oldalának tagjai (felhasználói) részvétele az oldalon közzétett nyereményjátékokban, közzétett témákhoz hozzászólás, stb.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett határozott, tájékozott és önkéntes hozzájárulása az Avtv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelés köre:
Az érintett által a cél eléréséhez szükséges, illetve önkéntesen megadott, megjelenített valamennyi személyes adat (név, lakcím, nem, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím stb.)

Tájékoztatjuk továbbá az érintettet, hogy az adatkezelő személye a Szervező; az adatfeldolgozó személye - az adatkezelő megbízásából - a FaXuniL Internetszolgáltató és Informatikai Kft. (székhely: H-2220, Vecsés Város utca 2.)

Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától addig az időpontig, amíg az érintett nem törli személyes adatait, illetve az adatkezelőnél törlési kérelemmel az érintett nem él. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek a Szervező adatbázisából, valamint a FaXuniL Internetszolgáltató és Informatikai Kft. rendszeréből.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az érintett az Avtv. 14. §-a alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, illetve a 21. §-ban foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, illetve zárolás iránti kérelmet, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozást a H-2220, Vecsés Város utca 2. szám alatti címre levélben, vagy e-mailben a kviz@glutenerzekeny.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

Az Avtv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Hozzájáruló nyilatkozat:
"Adatai megadásával hozzájárul, hogy az önkéntesen megadott személyes adatai a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és a FaXuniL Internetszolgáltató és Informatikai Kft., mint adatfeldolgozó által feldolgozásra kerüljenek. A Szervező ezen adatokat az előzetes tájékoztatásban foglaltak szerint kizárólag Facebook oldalának üzemeltetése során az előzetes tájékoztatásban részletezett célra használja fel az előzetes tájékoztatásban megjelölt időtartamra."